Gdzie Jesteśmy?

Facebook
Konferencji

Facebook
ELSA Gdańsk

Instagram
ELSA Gdańsk

Twitter
ELSA Gdańsk

Strona
ELSA GdańskPartner Strategiczny
Partnerzy

Patroni Honorowi


O Konferencji

KONFERENCJA PRAWA BUDOWLANEGO I NIERUCHOMOŚCI

"Od lokalizacji do odbioru -
Prawne problemy procesu inwestycyjno-budowlanego"

jest nowym projektem organizowanym przez ELSA Gdańsk począwszy od tego roku. Jest to przedsięwzięcie oparte na stałej współpracy z pracownikami naukowymi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz bogatym doświadczeniu, które posiadamy w organizowaniu konferencji – trzech ogólnopolskich z zakresu prawa morskiego i sportowego, a także międzynarodowych z zakresu prawa morza, medycznego oraz prawa własności intelektualnej.

Wiodącą tematyką tegorocznej Konferencji będą aspekty prawne związane z szeroko pojętym procesem inwestycyjno-budowlanym. Pragniemy tym samym połączyć środowisko naukowe, przedsiębiorców oraz mieszkańców i podkreślić konieczność interdyscyplinarnego spojrzenia na problemy dynamicznie rozwijającej się dziedziny jaką jest prawo budowlane i nieruchomości.

W trakcie Konferencji skupimy się między innymi na zagadnieniach związanych z projektowanym kodeksem urbanistyczno-budowlanym i jego wpływie na obowiązujące regulacje prawne. Pragniemy także zainicjować dyskusję dotyczącą bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami w kontekście tzw. zmian deregulacyjnych oraz roli i znaczenia deweloperów w obrocie gospodarczym.

Organizowany przez nas Projekt ma na celu wyczerpującą analizę obowiązujących rozwiązań legislacyjnych, a także kierunków rozwoju prawa budowlanego i nieruchomości z perspektywy ich roli gospodarczej. Jednocześnie mamy nadzieję na umożliwienie obiektywnej oceny funkcjonowania wspomnianych regulacji oraz szeroką debatę nad propozycjami zmian.

Podczas Konferencji przewidujemy trzy panele tematyczne:

  • Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego w świetle problemów wynikających z obowiązującego porządku prawnego.
  • Proces inwestycyjno-budowlany i Program „Mieszkanie dla Młodych”.
  • Zmiany deregulacyjne a bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami.

Z nieukrywaną przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, którego uczestnikami będą przedstawiciele świata nauki i biznesu, jak również prawnicy-praktycy oraz studenci prawa z uczelni ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. Jesteśmy przekonani, że Konferencja stanowić będzie źródło rzetelnej wiedzy z zakresu prawa budowlanego i nieruchomości.

Z wyrazami szacunku,
Adam Kowalewski, Nina Kostiw
Koordynatorzy KonferencjiPatroni Medialni